eVisage

Víceúčelová platforma pro elektronickou správu a bezpečnost poskytující vysoký stupeň zabezpečení se pokročilou podporou biometrie a zpracováním obrazu.

Pokročilý eGovernance
Biometrická Identifikace
Bezpečná identita

eVisage lze snadno přizpůsobit vašim současným i budoucím potřebám.

Díky modulární architektuře a využití nejmodernějších technologií bude výsledné řešení přizpůsobeno individuálním požadavkům zákazníka nezávisle na odvětví, nejčastěji ve vládním nebo korporátním segmentu, ale používá se i pro malé společnosti a dokonce i pro soukromé zákazníky.

Oblasti řešení

eVisage vždy nabízí řešení. Platforma může být použita pro správu celého procesu zpracování dat formuláře, včetně identifikace, dozorovacích a kontrolních funkcí nebo lze použít pouze část řešení. Je přizpůsobitelná tak, aby byl funkční v různých firmách a snadno rozšiřitelný podle vašich potřeb.

Electronic Visa (VISA)

Unikátní řešení pro eGovernance k podávání elektronické žádosti o vízum se zabudovanými funkcemi identifikace (rozpoznávání obličeje). Řešení je připraveno k žádostem o vízum, ale je snadno konfigurovatelné pro podobné úkoly, jako jsou cestovní povolení nebo řidičské průkazy.

Modul zahrnuje

 • Osobní údaje
 • Biometrické detaily
 • Pasové fotografie
 • Další údaje

Ochrana osobních a citlivých informací před zneužitím nebo smazáním je zajištěna pomocí bezpečnostních nástrojů, které společnost SOFTRONIC Praha, a.s. vyvinula sama.

Secured Identity (ESI)

eVisage Secured Identity slouží jako samostatný nástroj pro identifikaci (autentizace) s využitím pokročilých biometrických prvků (tvář, podpis, otisky prstů) a poskytováním autorizačních schopností jak na čistě softwarové úrovni (povolení přístupu do počítače) a konče službou pro další eVisage příbuzné produkty, kde kontroluje např. otevírání vstupů do objektů.

Modul zahrnuje

 • Podniková integrace
 • Pokročilá biometrie
 • Rozpoznávání osobních ID
 • Autentizace, autorizace

Pomocí Secured Identity ochráníte přístup k citlivým informacím a systémům. Ve spolupráci s dalšími komponentami jej potom lze využít také pro ochranu fyzického přístupu do objektů.

Surveyour (SUR)

Jádro eVisage Surveyor je schopno přijímat a zpracovávat video z více zdrojů pro účely rozpoznání tváře, sledování a identifikace zájmové osoby a objektů. Ale ambice Surveyoru jsou mnohem větší.

Modul zahrnuje

 • Detekce
 • Rozpoznání
 • Sledování
 • Odhad

Nejkritičtějším bodem všech bezpečnostních systémů je rychlá a spolehlivá identifikace, kterou poskytuje Surveyor.

Přispůsobení vašim potřebám

Aplikace může být konfigurována nebo rozšiřována podle potřeb zákazníka buď během implementace, nebo následné podpory a údržby. Komponenty platformy podporují typické oblasti, ale tytéž komponenty lze použít k přípravě atypických řešení. Komponenty mohou být přestavovány do potřebného celku s přizpůsobenými funkcemi nebo rozšířeny o dodatečně vyvinuté části řešení.

Typická implementace

Platforma eVisage se skládá z konfigurovatelného jádra a implementací vytvořených kolem tohoto jádra. Pro každou úspěšnou implementaci je nezbytně nutné provést řízené kroky vedené implementátorem. Analýza začíná bezprostředně po podpisu smlouvy a jejím cílem je definovat integrace se staršími systémy, shromažďovat informace o poskytovaných službách a vzorové šablony odchozích dokumentů. Vývoj a konfigurace probíhají paralelně s analýzou. Systém je připraven k nasazení pro účely testování na konci druhého měsíce. Třetí měsíc je věnován školení funkčnosti a školení administrátorů. Pak je systém připraven k pilotnímu nasazení s naší plnou podporou.

 

Služby

Konzultace

Profesionální konzultanti s dlouhodobými zkušenostmi vám rádi pomohou s řešením otázek týkajících se problematiky oceňování událostí a správy vyúčtování, ať už na businessové nebo technické úrovni.
Jako nezávislá odborná strana s osobním přístupem vám pomůžeme s výběrem optimálního řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

 • Studie proveditelnosti
 • Rozdílová analýza
 • Optimalizace stávajícího řešení

Podpora a údržba

Klientům nabízíme víceúrovňovou podporu dodaného řešení. Individuálním přístupem a za pomoci detailních businessových a technických vědomostí předcházíme problémům, a tím zvyšujeme efektivitu provozu dodaného nasazení.

 • Service desk
 • Garantované lhůty pro opravu chyb
 • Drobné změnové úpravy
 • Předplacené zdroje

Provoz řešení

Umožňujeme zpřístupnění dodaného řešení formou služby. Převezmeme kompletní provoz hardwaru i softwaru a zaručíme pravidelnou kontrolu, kompletní servisní služby v oblasti technologické (servis hardwaru, odstraňování technických závad), systémové a aplikační (odstraňování poruch v oblasti softwaru – operačních systémů i uživatelských aplikací).

 • Umožní soustředit se na hlavní obchodní činnost
 • Úspora nákladů
 • Dostupnost a spolehlivost